Skip to main content

30 - Hubert Kallen in China, 1897 - 1902

 
Hubert Kallen in China, 1897-1902
 
Een Limburgse missionaris doet verslag van zijn belevenissen
 
 
FOTO Kallen
 
 
Al sinds het jaar 2000 houd ik me bezig met de geschiedenis van de katholieke missie, vooral die in China in de negentiende en begin twintigste eeuw. In die tijd manifesteerden de Europeanen zich nadrukkelijk in het Verre Oosten. Met militaire expedities tijdens de twee opiumoorlogen en de bokseropstand wisten ze het land te ontwrichten en droegen zo bij tot de val van de Qing-dynasty in 1911.
 
Mijn onderzoek als historicus richtte zich in eerste instantie op Ferdinand Hamer uit Nijmegen, bisschop Hamer, die in 1900 om het leven kwam toen de boksers het dorp aan de Gele Rivier, waar de Nederlander verbleef, bestormden.
   Op verzoek van uitgever Mai Spijkers schreef ik Soldaten van God, dat in 2007 bij Bert Bakker/Prometheus verscheen. Het boek kreeg zoveel aandacht in de media dat meerdere publicaties volgden. Die hadden niet alleen China als thema, maar in feite de hele wereld. Geen wonder dat er een nieuw boek volgde met als titel De bekering van de wereld.
   Mede door die twee boeken, maar ook door tal van artikelen in tijdschriften, boeken en op het internet, ontving ik heel wat reacties. Menigeen liet me weten ook zelf iemand in de familie te hebben die naar verre landen getrokken was om daar het ware geloof te verbreiden. Een aantal brieven, verslagen en memoires heb ik al kunnen verwerken in artikelen.
 
Bijzonder interessant vond ik de brieven die Hubert Kallen aan zijn familie schreef. Een lid van die familie, Henri Houben, nam contact met me op. Misschien wel omdat ik enthousiast was over hetgeen hij me in eerste instantie liet lezen, zocht Houben verder. Hij wist nog aanzienlijk meer te verzamelen dan hij al bezat aan originele documenten. Bovendien vond ik zelf een aantal verslagen van de missionaris in diverse missiebladen. In december 2013 had ik zoveel boeiend materiaal bij elkaar dat ik me in staat achtte er een lopend verhaal van te schrijven.
   Binnen zes maanden was het af. Degenen die de tekst hebben meegelezen en van commentaar voorzien, Henri Houben, Greetje Suman, Liesbeth Douma en, last but not least, Frans Hamer, ben ik zeer dankbaar.

Het boek heb ik hoofdstuk voor hoofdstuk op deze site gezet. Op 15 april 2016 heb ik er nog een terugblik aan toegevoegd.
 
Wil je vanaf het begin lezen, dan vind je hier hoofdstuk 1 (de proloog)
 
***
 
Vanwege de huidige internet-techniek is deze inleiding als hoofdstuk 30 op de website geplaatst.
 
***
 
Op de website katholiek.nl vind je sinds 2008 elke maand een kort missie-artikel, getiteld ‘Brief uit de missie’. Als je hier klikt kom je in de rubriek ‘Brief uit de missie’ terecht.
 
Als je hier klikt kom je uit op de website over Ferdinand Hamer, opgezet door Frans Hamer.
 
Harry Knipschild
5 juni 2016

 

  • Hits: 28754